De hekjes voor de schapen op de Dag van de Wol worden beschikbaar gesteld door WEKA.

En de schapen worden gratis gekeurd door

Geneeskundig centrum de Overlaet uit Oss.