Schapen hebben de toekomst

 

Er is veel commotie rondom schapen en wol de laatste tijd, dat is goed nieuws. Misschien gaan we nu eindelijk inzien hoe waardevol ze zijn.

Er zijn veel heel goede initiatieven op het ogenblik, dat is goed en dat moeten we koesteren, maar we moeten vooral met elkaar gaan samenwerken anders gaan we weer de mist in. En dan zijn er alleen verliezers. Daarom hebben we op de Dag van de Wol een innovatie forum om samen alle initiatieven te bekijken en zien hoe we die kunnen realiseren.

Het gebruik van wol in kleding en stoffen is maar een klein gedeelte dat op dit moment wordt gebruikt. De echte klapper moet komen van nieuwe toepassingen van wol. Daar wordt al veel onderzoek naar gedaan, maar het kan veel beter.

Er zijn veel, vaak niet complete of verkeerde verhalen in omloop over schapen en wol.

Schapen, vanwege de CO2 voetafdruk. Daar zijn hele verhandelingen over geschreven en heel vaak niet correct. RIVM en Milieu Centraal hebben hun berekeningen moeten bijstellen.

Het is waar dat koeien en schapen mede de schuld zijn van de methaangas uitstoot. Daar kunnen ze zelf niets aan doen, het komt door hun manier van voedsel verteren. Maar je hoort nooit van al die onderzoeken die gedaan worden om dit naar beneden te krijgen. Veel wetenschappers zijn bezig om uit te vinden hoe ze deze uitstoot naar beneden kunnen krijgen. Wist u bv dat het voeren van vooral wilgentakken de uitstoot kan verminderen? Er wordt gewerkt met verschillende specerijen en in Australië/Nieuw Zeeland zijn ze bezig met het fokken van schapen die minder methaan uitstoten. Het lijkt erop dat hoe efficiënter je voederconversie is, des te lager de uitstoot. Het einde is niet in zicht en waarom? Omdat schapen de toekomst hebben en er mensen en wetenschapper zijn die daar in geloven.

 

Wol wordt belangrijk in de toekomst, minerale producten om vezels te produceren worden duurder en zeldzamer en wol is er ieder jaar weer.

Je kunt er van alles mee doen, ook daar is veel onderzoek naar. Er worden meubels gemaakt van wol die niet gebruikt kan worden voor kleding of tapijten, samen met hars worden er prachtige producten gemaakt. Er worden bouwstenen gemaakt van wol met een mengsel van klei, zeewier en wol zodat ze lichter en sterker worden. Er is zelfs een boot van wol met hars gemaakt. Iedereen kent inmiddels de wol-korrels voor de tuin en zo komt er met de regelmaat van de klok weer een nieuwe toepassing voorbij.

Ik geloof dat er nog veel meer mogelijk is.

Schapen zijn heel belangrijk geweest voor de mensheid. De wereld zoals we die kennen, zou er anders hebben uitgezien zonder schapen. Ze waren de eerste gedomesticeerde dieren die mensen in de oudheid voorzagen van warmte, kleding, huizen, eten, licht en samen met hen optrokken. Engeland is er rijk van geworden en zo heeft ieder land wel een geschiedenis met wol. Schapen kunnen grazen op gebieden die slecht bereikbaar zijn en niet geschikt voor landbouw. Ze hebben een belangrijke functie voor de landbouw, landschap en het milieu, ze helpen de inheemse flora in stand te houden en houden weilanden en heidevelden in goede staat door onkruid en kleine struiken te verwijderen. Hoe heeft het zover moeten komen dat het een wegwerpproducten is geworden. We zouden ons moeten schamen.

 

Hoe krijgen we de houders van schapen weer zover dat ze trots zijn op hun wol en het niet zien en behandelen als wegwerpproduct. Hoe gaan we mensen vertellen dat niet alleen Merino wol geschikt is voor kleding, maar dat er nog heel veel andere rassen zijn die daar ook voor kunnen worden gebruikt. Het wordt tijd om de handen in elkaar te slaan en zorgen dat we hier goed over na gaan denken. Wie doet er mee?

 

Ook andere rassen hebben veel voordelen en kunnen voor prachtige producten zorgen. In Australië en Nieuw-Zeeland zijn ze heel slim, daar pakken ze het goed aan, daar wordt veel geld gestoken in onderzoek en marketing. Dat moeten we overnemen!

Innovatie, out-of-the-box denken, meedenken, nadenken, samenwerken, voorlichting zijn zo maar een paar woorden die me te binnen schieten.

Laten we met zijn allen dit prachtige product en deze schitterende dieren weer de waardering geven die ze verdienen.