Het project van Dirkjan van Dalfsen-Paraveterinair richt zich op het verwaarden van Nederlandse wol. Door instorten van de afzetmarkt is de commerciële waarde van schapenwol nagenoeg tot nul gereduceerd. Maar in plaats van verbranden omdat er momenteel geen andere toepassing beschikbaar is wil men voor de 2de keus wol (1e keus gaat naar Hollands Wol Collectief BV voor kleding en decoratie) enkele nieuwe toepassingen ontwikkelen, testen en aan de markt presenteren.

 

Het gaat om wolmestkorrels en groene dakbedekking. Beide toepassingen zijn erop gericht om de wolproducten zoveel mogelijk regionaal af te zetten via bv land/boerderijwinkels. Voordeel van de wolmestkorrel is hergebruik van de natuurlijk aanwezige beschikbare mineralen als stikstof, zwavel en kalium. Daarnaast heeft de korrel een watervasthoudend vermogen en wordt organische fractie in de bodem gebracht tbv een beter bodemleven. Zie ook geldersewolpotgrond.nl

Hiermee kan het project bijdragen aan het sluiten van kringlopen (geen kunstmest uit aardgas, maar lokaal beschikbare mineralen), het verlagen van de stikstofdepositie (minder kunstmestproductie en transport), het vergroten van de biodiversiteit, het verbeteren van het bodemleven en de (grond)waterkwaliteit (langzaam beschikbaar komen van mineralen en organische fractie).

 

Het project sluit daarmee aan bij de gewenste ontwikkeling naar een duurzame kringlooplandbouw met de focus op een vermindering van het gebruik van kunstmest en een toename van de productie en aanwending van wolmeststofkorrels in de directe regio. De wolmestkorrel is een potentieel goede vervanger voor kunstmest en past beter in de kringlooplandbouw c.q. regeneratieve landbouw. Hierbij wordt gestreefd naar een bijdrage aan de doelen van de Kadernota Agrifood: Kadernota Agrifood “Toekomst voor de Gelderse boer 2021-2030 m.b.t. het stimuleren van de ontwikkelingen naar duurzame, natuurinclusieve en/of kringlooplandbouw.

 

Bijzonder verrast vermelden wij dat we genomineerd te zijn voor de Jan Terlouwprijs.