Wij zetten onze expertise en competenties in om samen met organisaties, die zorgvuldig en verantwoordelijk willen omgaan met grondstoffen, te werken aan een leefbare planeet.

 

Ecoras geeft inzicht in de waardeketen en overzicht over het industrieel ecosysteem. Wij realiseren projecten die ertoe doen en daarnaast een tastbaar resultaat opleveren voor organisaties en voor de samenleving. Dit begint volgens ons altijd bij de grondstoffen; hierbij streven wij naar zoveel mogelijk op-biomassa-gebaseerde (biobased) grondstoffen en grondstoffen die aan het einde van hun levensfase op een milieu-efficiĆ«nte wijze kunnen terugvloeien naar een (ander) productiesysteem (cradle-to-cradle). 

Daarbij ligt onze expertise in de domeinen:
Groene chemie, Duurzame & Circulaire plastics en Biobased producten & toepassingen.

Met de werkwijze die wij hanteren kantelen wij verduurzamingsuitdagingen die vaak geconstateerd worden in het bedrijfsleven.

 

Wij kijken hoe we productieprocessen of afgeleiden kunnen veranderen om circulariteit mogelijk te maken en of er biobased alternatieven voor zijn. Een andere manier van denken en doen, levert ook iets op.

 

Wij zien vaak dat reststromen die bijvoorbeeld vrijkomen bij productie als afval beschouwd worden. Met het oog op het minimaliseren van waardeverlies en door gebruik te maken van onze expertise en ons brede netwerk, geven wij deze stromen weer waarde. Ecoras maakt verandering behapbaar en afval overbodig.